Follow by Email

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปืนหนังสติ๊ก


ปืนหนังสติ๊ก เป็นทั้งของใช้และของเล่นในสมัยก่อนมีการประดิษฐ์ปืนหนังสติ๊กคล้ายปืน โดยใช้ยางยืด(หนังสติ๊ก) แล้วนำมาใช้ยิงสัตว์เล็กๆ ยิงผลไม้ เช่น มะม่วง กระท้อน เป็นต้น เด็กวัยรุ่นนิยมใช้ปืนหนังสติ๊กยิงเป้าแข่งขันกัน ปืนหนังสติ๊ก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น เช่น ปืนไม้ ปืนหนังยาง ปืนลูกดอก ปืนดินเหนียว


วิธีทำ ปืนหนังสติ๊ก ใช้ไม้แข็งที่เลื่อยเป็นแผ่น ขนาดความหนาประมาณ 5 -10 ซม. ความยาวประมาณ 1 เมตร ใช้ก้อนถ่านดำๆหรือดินสอ วาดรูปร่างให้เหมือนปืนยาว แล้วใช้ขวานฟันตามรอยที่วาดรูปนั้นเมื่อได้ปืนยาวตามรูปร่างที่วาดไว้ผิวไม้ ยังขรุขระไม่เกลี้ยงเกลา ผู้ทำจะใช้ บุ้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือเกลาไม้ให้เกลี้ยงตามต้องการ แล้วจึงจะใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบอีกครั้งต่อจากนั้นใช้สิ่วเล็บมือมาเซาะ ส่วนบนปลายกระบอกปืนให้เป็นราง เพื่อให้ลูกปืนวิ่งตามแนวราง ในขั้นต่อไปผู้ทำปืนจะใช้สิ่วเจาะรูที่ด้ามปืน เพื่อทำเป็นไกปืน ซึ่งจะใช้ไม้หรือเส้นเหล็กเป็นไกปืน ไกปืนด้านบนจะเปรียบเสมือนสลักที่ใช้สำหรับเหนี่ยวยางยืดไว้ เวลาขยับไกปืนยางยึดที่เหนี่ยวด้วยแรงดึงจะหลุดนำลูกระสุนพุ่งออกไปอย่างรวด เร็ว ใช้ยางยืดหรือยางหนังสติ๊กผูกมัดไว้ที่ปลายกระบอกปืนให้ส่วนที่ใส่ลูกปืนที่ เรียกว่าหนังรองลูกปืน หรือหนังรองลูกกระสุน อยู่ส่วนตรงไกปืน 

วิธีเล่นปืนหนังสติ๊ก ผู้เล่นจะจับด้ามปืนอยู่ในระดับเอวถึงอก ดึงยางโดยให้หนังรองลูกปืนหรือหนังรองกระสุนยึดเหนี่ยวไว้กับไกลูกปืนเมื่อ เวลาจะยิงจะวางลูกกระสุนตรงหนังรอง ให้ลูกกระสุนอยู่ในรางปืน เวลาที่จะยิงสิ่งใดๆจะใช้สายตาเล็งไปยังเป้าหมาย โดยให้ปลายกระบอกปืนไปตามทิศทางนั้นด้วย ใช้นิ้วมือกดที่ไกปืน สลักด้านบนไกปืนจะเคลื่อนหมุนลง ทำให้หนังรองกระสุนที่ยึดตึงอยู่จะหลุดไป กระสุนที่อยู่ในหนังรองจะพุ่งไปตามรางปืน

กลับสู่หน้าหลัก